LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 38
Zgodnie z którą formułą INCOTERMS 2010 do obowiązków sprzedającego należy dostarczenie towaru na statek, zawarcie umowy przewozu transportem wodnym i pokrycie kosztów dostarczenia towaru do portu przeznaczenia, a na kupującym ciąży obowiązek przejęcia odpowiedzialności za przesyłkę od momentu gdy zajdzie się ona na statku?

A.
B.
C.
D.