LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 14
Celem negocjacji handlowych jest

A.
B.
C.
D.