LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 32
Celem osoby prowadzącej twardy styl negocjacji jest

A.
B.
C.
D.