LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 21
Który styl negocjowania charakteryzuje się dążeniem do realizowania tylko własnych interesów kosztem ograniczenia lub niezaspokajania potrzeb drugiej strony?

A.
B.
C.
D.