LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 21
Zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, służący osiąganiu przez firmę określonych celów, to

A.
B.
C.
D.