LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 17
Jak nazywany jest dokument, będący przyrzeczeniem wydania koncesji, na podstawie którego przedsiębiorca po spełnieniu określonych w nim warunków może podjąć się wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji?

A.
B.
C.
D.