LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 38
Która firma zrealizuje po najniższych kosztach całkowitych czynności związane z przewozem i składowaniem ładunku?
A.
B.
C.
D.