LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 3
Dobrowolnym oświadczeniem woli dotyczącym odpowiedzialności producenta za produkt oraz zawierającym jego obowiązki i prawa konsumenta jest

A.
B.
C.
D.