LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 27
Za bezskuteczne wezwanie do zapłaty, złożone do dłużnika w dn. 11.03.2017 r., uznaje się takie, które nie zostało uregulowane do
A.
B.
C.
D.