LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 31
Pisemnym zobowiązaniem banku, gwarantującym zabezpieczenie płatności dla sprzedającego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu kupującemu otrzymania towaru, jest

A.
B.
C.
D.