LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 31
Która stawka stosowana jest do obliczenia należności za usługę, jeżeli wraz ze wzrostem rozmiarów świadczonej usługi przewozowej następuje zmniejszenie stawki frachtowej za każdą kolejną jednostkę pracy przewozowej?

A.
B.
C.
D.