LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 34
Który zapis musi umieścić nadawca w liście przewozowym CIM, który zgodnie z ustaleniami z odbiorcą w Berlinie i zawartą umową bierze na swój rachunek przewoźne oraz ubezpieczenie przesyłki na całej trasie przewozu, a do odbiorcy należy pokrycie innych należności ciążących na przesyłce?
A.
B.
C.
D.