LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 36
Który ze wskaźników wyrażany jest jako stosunek czasu pracy pojazdu do całkowitego czasu inwentarzowego, będącego sumą czasu użytkowania i obsługiwania?

A.
B.
C.
D.