LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 31
W tabeli przedstawiono popyt na usługę spedycyjną. Określ, korzystając ze średniej arytmetycznej, prognozę popytu na tę usługę w 9. tygodniu.
A.
B.
C.
D.