LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 8
Test Bowie-Dicka kontroluje zdolność autoklawu do

A.
B.
C.
D.