LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 4
Aby przygotować masę do wycisku czynnościowego, należy przygotować:

A.
B.
C.
D.