LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 18
Do ustalenia wysokości zwarcia centralnego wykorzystuje się nożyk do wosku, palnik oraz

A.
B.
C.
D.