LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 8
Preparaty wodorotlenkowo-wapniowe nietwardniejące, przeznaczone do pokrycia obnażenia miazgi, miesza się na

A.
B.
C.
D.