LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 11
Materiały kompomerowe stanowią połączenie cementu

A.
B.
C.
D.