LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 16
Przedstawione na ilustracji narzędzie jest wykorzystywane w gabinecie
A.
B.
C.
D.