LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 28
Do czego służy raspator?

A.
B.
C.
D.