LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 14
Który materiał ścierny służy do ostrzenia kiret?

A.
B.
C.
D.