LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 29
Magazynowanie odpadów medycznych pozostałych o kodzie 18 01 04 trwa tak długo, jak pozwalają na to właściwości, jednak nie dłużej niż

A.
B.
C.
D.