LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 23
Do której klasy Blacka zalicza się ubytki w otworach ślepych siekaczy górnych bocznych?

A.
B.
C.
D.