LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 36
Którą wadę zgryzu przedstawia ilustracja?
A.
B.
C.
D.