LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 32
Zabiegiem, w którym oczyszcza się głębokie kieszonki dziąsłowe po nacięciu i odchyleniu dziąsła, jest

A.
B.
C.
D.