LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 38
Do ekstrakcji zęba - siekacza przyśrodkowego w szczęce - asystentka stomatologiczna powinna przygotować zestaw diagnostyczny, dźwignię prostą Beina oraz

A.
B.
C.
D.