LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 3
Jak należy postąpić z zanieczyszczonymi krwią kleszczami Tomasa Bertena po zabiegu?

A.
B.
C.
D.