LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 29
Asystentka po zabiegu lakowania zęba materiałem światłoutwardzalnym powinna poinformować pacjenta o konieczności

A.
B.
C.
D.