LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 3
W trakcie zabiegu u pacjenta wystąpiło nagłe krwawienie z nosa. Postępowanie w tym przypadku zgodne z procedurami zawodowymi to

A.
B.
C.
D.