LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 6
U pacjenta siedzącego na krześle, oczekującego na zabieg, nastąpiło zatrzymanie krążenia. Co należy wykonać w pierwszej kolejności w celu udzielenia pomocy?

A.
B.
C.
D.