LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 6
Określ rodzaj zamieszczonego zdjęcia rentgenowskiego.
A.
B.
C.
D.