LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 14
Test chemiczny będący dokumentacją procesu sterylizacji w autoklawie należy przechowywać przez okres

A.
B.
C.
D.