LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 33
Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników jest powołanie

A.
B.
C.
D.