LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 1
Czas pracy osoby niepełnosprawnej posiadającej znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności nie może przekraczać

A.
B.
C.
D.