LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 2
Formułując wnioski z przeglądu obiektów, należy uwzględnić, czy poziom natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy jest dostosowany do rodzaju wykonywanych prac oraz czy spełnia wymagania określone

A.
B.
C.
D.