LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 38
Czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po zakończeniu pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych zawarte są

A.
B.
C.
D.