LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 20
Na każdym egzemplarzu środka ochrony indywidualnej w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie powinno być umieszczone
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.