LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 12
Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, oraz przewidywane okresy ich użytkowania ustala w zakładzie pracy

A.
B.
C.
D.