LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 28
Podstawowym zadaniem ergonomii koncepcyjnej jest

A.
B.
C.
D.