LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 1
Badaniom psychologicznym podlegają kandydaci starający się o zatrudnienie na stanowisku

A.
B.
C.
D.