LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 17
Profesjonalną ocenę wydatku energetycznego pracownika można zlecić

A.
B.
C.
D.