LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 22
Ilość energii wydatkowanej przez organizm człowieka podczas wykonywania czynności roboczych określana jest jako

A.
B.
C.
D.