LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 6
Zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach określa się

A.
B.
C.
D.