LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 1
Korzystny wpływ na układ kostno-stawowy i sprawność fizyczną ma

A.
B.
C.
D.