LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 17
Z punktu widzenia ergonomii stanowisko pracy powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby była zapewniona

A.
B.
C.
D.