LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 9
Znaki bezpieczeństwa w kształcie trójkąta oznaczają

A.
B.
C.
D.