LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 14
Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych zalicza się przede wszystkim

A.
B.
C.
D.