LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 3
Dyskomfort, zmęczenie i obniżenie sprawności psychofizycznej w pracy wywołują czynniki

A.
B.
C.
D.