LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS12 - STYCZEŃ 2018

Pytanie nr 33
Jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym powyżej 0,5 wartości NDS, to pomiary wykonuje się co najmniej

A.
B.
C.
D.